Wonsy atakujo xDDD Tak się…

Wonsy atakujo xDDD

Tak się kończy foliarstwo. Banda Januszy posanowiła zdjąć nadajnik sieci komórkowej…

#bekazpodludzi #foliarze #telefony #zalesie